jaslo (6)We współczesnych czasach, w dobie tanich biletów lotniczych oraz niedrogich noclegów, chętnie z tego korzystamy i przemieszczamy się z miejsca na miejsce. Czym właściwie jest ta tymczasowa zmiana miejsca?

Całkowicie dobrowolna zmiana miejsca swojego zamieszkania oraz stylu życia to właśnie turystyka. Może ona być podejmowana z wielu różnych powodów np. biznesowych, religijnych, poznawczych, zdrowotnych czy wypoczynkowych oraz jeszcze kilku innych. Jest to zjawisko niezwykle złożone i w sposób znaczący wpływa na całe życie człowieka.

Badanie ruchu turystycznego, który fascynuje wielu badaczy, jest trudne do zbadania, ponieważ obejmuje wiele aspektów życia człowieka. Dzięki podróżom bowiem człowiek poznaje świat, nawiązuje nowe przyjaźnie, staje się bardziej otwarty, kształtuje swój charakter, nabywa nowych doświadczeń, wypoczywa. To złożone zjawisko interesuje przedstawicieli takich nauk ,jak antropologia, geografia, historia, socjologia, urbanistyka, a także specjalistów od marketingu.