Dwupłat powstał zaraz na początku lotów przy użyciu silnika. Bracia Wright zastosowali dwa płaty umieszczone jeden nad drugim. Występował efekt zwany „interferencja dwupłatowa”, czyli zakłócanie przepływu powietrza wokół jednego płata przez strumienie opływające drugi płat. Do końca XIX wieku człowiek nie potrafił zbudować maszyny wyposażonej w napęd, ale teoria została już wypracowana. W 1848 roku zbudowano samolot z napędem parowym. Jednakże maszyna nie unosiła dodatkowego ciężaru, jakim był człowiek. Jedną ze słabych stron myśliwskich dwupłatów z drewna i tkaniny stanowiło usytuowanie uzbrojenia. Jedynie silnik był zamontowany na tyle mocno, by utrzymał karabiny maszynowe. Z tego powodu uzbrojenie dwupłata składało się tylko z dwóch karabinów maszynowych. Skrzydła nowego metalowego jednopłata musiały być dostatecznie silne by utrzymać broń. Hurricane, miał osiem karabinów, jednak mimo lepszej aerodynamiki jednopłata, większego udźwigu i mocniejszej konstrukcji on zawiódł-by on oczekiwania, gdyby nie posiadał silnika, który zapewnił mu dostateczną siłę ciągu.