Obwód elektryczny jest pewnym rodzajem układu który elektronika oraz kilka jeszcze innych dziedzin wykorzystują na skalę masową. Obwód elektryczny jest układem, na który składają się między innymi różne elementy elektryczne, źródła prądu elektrycznego, przewody oraz napięcie. Celem konstruowania takich układów jest to, aby prąd mógł przez nie przepływać przez cały czas. Podziałów obwodów elektrycznych istnieje wiele, aczkolwiek ten najbardziej elementarny swoim zakresem obejmuje obwody nieliniowe oraz nieliniowe. W praktyce bardzo często można także zetknąć się z podziałem takich układów na obwody prądu przemiennego oraz stałego. Ponadto prąd elektryczny, który przepływa przez obwody może spełniać jeszcze jedną funkcję, a jest nią przenoszenie informacji. W takim kontekście mówi się o obwodach cyfrowych oraz analogowych. Nie wolno zapominać również i o tym, że bardzo ważnym elementem w każdym obwodzie elektrycznym jest odbiornik. W obwodach wykorzystuje się połączenia szeregowe oraz równoległe.