Ortopeda Warszawa to lekarz, który poza precyzyjną diagnostyką w z karesie układu kostno-stawowego (poza czaszką ludzką), wykonuje szereg zabiegów operacyjnych, które mają na celu leczenie wad nabytych i wrodzonych, a także usunięcie urazów takich, jak: złamania, zwichnięcia, skręcenia.
Dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, nabytemu w trakcie praktyki lekarskiej, ortopeda ma możliwość rozpoznawania i skutecznego leczenia:
– chorób i wad wrodzonych (np. odwrócona stopa wrodzona);
– chorób i wad nabytych (np. halluxy);
– urazów (złamania, skręcenia, zwichnięcia, bez względu an stopień ich skomplikowania);
– zwyrodnień kręgosłupa i stawów;
– chorób stawów (np. związanych z reumatyzmem);
– osteoporozy (przede wszystkim w przypadku kobiet w okresie po menopauzie lub w trakcie jej trwania);
– nowotworów układu kostno-stawowego.
Nawet niewielkie urazy mogą wraz z upływem czasu pogłębiać się, powodując szereg dodatkowych dolegliwości takich, jak ból i problemy w poruszaniu się, dlatego warto wszelkie niepokojące sygnały ze strony układu kostno-stawowego konsultować z lekarzem specjalistą.