Przenośniki

Przenośniki są urządzeniami służącymi do transportu różnego rodzaju materiałów, dlatego też nazywane są często transporterami. Wykorzystywane są szeroko w przemyśle, na przykład na liniach montażowych, czy też przy wydobywaniu różnego rodzaju surowców naturalnych. Wykorzystywane są także w rolnictwie np. do transportu ziarna. W fabrykach są wykorzystywane właściwie na wszystkich etapach produkcji. Ze względu na to, że przenośniki mają bardzo wiele zastosowań, występuje wiele typów tego rodzaju sprzętu. Można je podzielić na taśmowe, paskowe, łańcuchowe, rolkowe, modularne, spiralne – ze względu na zastosowany element transmisyjny. Przenośniki łamane służą z kolei do połączenia dwóch linii produkcyjnych, które znajdują się na różnych wysokościach. Występuje także podział ze względu na to jak ciężki towar transporter ma przenosić, lub też warunki w jakich urządzenie będzie pracować. Przenośniki różnego rodzaju połączone w jeden ciąg tworzą tzw. linię transportową, która wykorzystywana jest zazwyczaj w produkcji taśmowej.

słowa kluczowe: Primacon przenośniki rolkowe, przenośniki Primacon, przenośniki rolkowe Primacon, przenośniki spiralne Primacon, yalung kang