podroze (25)W połowie XIX w. główne prowincje kanadyjskie uzyskały już w dużym stopniu samorząd i stanęły wobec zagadnienia dalszego swego rozwoju w kierunku jednolitego państwa. W 1867 r. powstanie konfederacja prowincji jako zjednoczone Dominium Brytyjskie. Wyprzedziły ją w połowie XIX w. różne ważne polityczne i gospodarcze procesy, które konfederację przygotowały i utorowały jej drogę na przyszłość. Mimo postępów ekonomicznych i uzyskania samorządu istniał pomiędzy prowincjami kanadyjskimi niewielki tylko kontakt. Były one odgrodzone od siebie wielkimi obszarami lasów i puszcz, nie utrzymywały między sobą żywszych kontaktów politycznych i handlowych, żyły w pewnej izolacji. Stan ten ulegnie dopiero zmianie w wyniku tzw. kanadyjskiej rewolucji handlowej, będącej rezultatem wprowadzenia przez Londyn wolnego handlu w całym Imperium Brytyjskim oraz tendencji integracyjnych istniejących w samej Kanadzie. Do czasu wprowadzenia wolnego handlu w połowie XIX w. wywoziła Kanada do Wielkiej Brytanii drzewo i zboże. W 1843 r. został wydany w parlamencie brytyjskim tzw. Kanadyjski akt zbożowy (Canada Corn Act), zapewniający kanadyjskiemu zbożu i mące priorytet w imporcie brytyjskim. Akt ten wywołał znaczne ożywienie w produkcji zboża nad Rzeką Sw. Wawrzyńca, a nawet wpłynął na zapoczątkowanie uprawy pszenicy na. kanadyjskim Zachodzie.