urlop (9)Ponieważ w naturze ludzkiej leży skłonność do podziałów oraz klasyfikowania wielu różnych spraw, nie ominęło to także ruchu turystycznego.

Głównym oraz najważniejszym podziałem sfery takiej jak turystyka, jest oczywiście motyw podróży, czyli celu dla jakiego została ona podjęta. Jedną z wielu ważnych spraw na świecie jest religia i również z jej powodu podejmowane są liczne podróże. To dlatego wyróżnia się także m. in. turystykę religijną. W takich podróżach może przeważać chęć poznawcza i wtedy turyści po prostu zwiedzają miejsca święte dla ich religii, np. słynną Jerozolimę.

Motywem przewodnim może być też oczywiście modlitwa czy prośby o najróżniejsze łaski. Wtedy tego typu podróże zaliczane są do tzw. turystyki pielgrzymkowej. Co roku takie pielgrzymki organizowane są np. w Polsce do Częstochowy czy do Lichenia. Podczas tego typu podróży nie jest ważne zwiedzanie oraz poznanie danego miejsca, ale głęboka modlitwa za bliskich, rozwój duchowy oraz, przede wszystkim, umocnienie wiary.