wycieczki szkolne (9)Czym są wycieczki szkolne?
Szczególnym okresem w życiu każdego z nas był okres edukacji szkolnej. Oczywiście, ze szkołą mamy związane wspomnienia, niekiedy wciąż utrzymujemy kontakty z ludźmi, którzy uczęszczali z nami do jednej klasy. Szkoła to przede wszystkim obowiązki. Dzięki szkole uczymy się wielu przydatnych w codziennym życiu rzeczy. Niestety, w okresie dziecięcym szkoła byłą odbierana przez wielu z nas jako zło, którego istnienia nie rozumieliśmy. Wycieczki szkolne istnieją po to, aby uczniowie mogli odprężyć się po całym roku wytężonej pracy. To forma nagrody i zachęty, aby szkoła nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z przykrym obowiązkiem ciągłej nauki i przygotowywania się do sprawdzianów, ale także ze wspólnym spędzaniem czasu w ciekawych miejscach. Wycieczki szkolne organizuje szkoła wspólnie z rodzicami i za ich pisemną zgodą. Funkcję opiekunów podczas wycieczki szkolnej przejmują wyznaczeni uprzednio opiekunowie. W skład opiekunów wchodzą pedagodzy i rodzice, którzy zadeklarowali chęć pomocy w zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa.